Οι φίλοι μας τα ζώα
Γνωρίζουμε τα Χρώματα και τα Σχήματα
28η Οκτωβρίου 1940