Ο Εαυτός μου
και η
Οικογένειά μου
Γνωριμία με το Σχολείο και 
τους
Συμμαθητές μου
Κανόνες Υγιεινής
28η Οκτωβρίου 1940