Το

Σχολείο

μας

Το Νηπιαγωγείο είναι η πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης, η φοίτησή του είναι πλέον υποχρεωτική και αποτελεί το θεμέλιο της σχολικής πορείας του παιδιού, η οποία θα διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμη.

 

Είναι ένας χώρος ευχάριστος και δημιουργικός  όπου μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος  πραγματοποιούνται δραστηριότητες με παιγνιώδη τρόπο. Στο καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες, να αναπτύσσονται, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, να κοινωνικοποιούνται, να ικανοποιούν τις επιθυμίες τους.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών στην κατάκτηση της γνώσης. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περιβάλλον τους και να  εκφραστούν ελεύθερα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το ζήτημα πολύπλευρα και με σεβασμό!

Το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί τη βασική εκπαίδευση των παιδιών και είναι ο χώρος στον οποίο οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, προσαρμόζεται και ο σκοπός του σχολείου μας. Με γνώμονα την ελληνορθόδοξη παιδεία και την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, το Σχολείο μας στοχεύει στη δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.