Στο σχολείο μας γιορτάζουμε την...

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (5)
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (2)
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (1)
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (4)
Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (3)
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (1)
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (1)
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (2)
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
79488-OGEYIW-841.png