Γνωρίζοντας τον Εαυτό μου
Η Οικογένειά μου
Τα Συναισθήματα
28η Οκτωβρίου 1940
Υγιεινή Χεριών
Η Σύναξη των Αρχαγγέλων