Δραστηριότητες

Μαθήματα

Ανακοινώσεις

Περνώντας το κατώφλι του σχολείου, οι μαθητές βρίσκονται ήδη στο δεύτερο σπίτι τους. Το απαράμιλλο ενδιαφέρον για τα παιδιά και η αγάπη για τη διδασκαλία αποτελούν τα ακλόνητα θεμέλια της αποστολής μας και το όραμα που διαπνέει το έργο μας.

Η βαθμίδα του Γυμνασίου είναι ξεχωριστή· δε σηματοδοτεί απλώς τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τη σταδιακή είσοδο στην εφηβεία, με όλες τις καταιγίδες και τις ξαστεριές που φέρνει μαζί της. Επομένως, ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο δεν καλείται μονάχα να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες, αλλά εφόδια ζωής και ερεθίσματα για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Μέσα σ’ ένα περιβάλλον ελευθερίας και σεβασμού, δε λείπει η μέριμνα για την καλλιέργεια της υπευθυνότητας και τη θέσπιση ορίων, αφού μόνο έτσι πραγματώνεται το αληθινό νόημα της εκπαίδευσης των πολιτών του μέλλοντος.