Η λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Ευνοεί την καλλιέργεια
της κριτικής σκέψης και άλλων σημαντικών δεξιοτήτων. Υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής 

κοινότητας και λειτουργεί ως  μέσο εξοικείωσης  των μαθητών  με τη  διαδικασία ενεργούς  αναζήτησης  της γνώσης και της πληροφορίας. Αποτελεί χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο.

   Η βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτηρίων του Ι.Ν.Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Βριλησσίων,
εκτός από την κύρια συλλογή, διαθέτει και τα εξης:

  • Περιοδικά  (Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, Παράθυρο στην Εκπαίδευση του παιδιού, Θέματα ειδικής αγωγής,
    Μικρός Ευκλείδης)

  • Οπτικοακουστικό υλικό

  • Πληροφοριακό υλικό

  • Αρχειακό υλικό

  • Εκδόσεις Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β)

 
   Το Σύστημα Αυτοματοποίησης της Βιβλιοθήκης του Νηπιαγωγείου του Ι.Ν.Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Βριλησσίων είναι το  openABEKT . Είναι η μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών (Integrated Library System) που αναπτύσσεται  από το ΕΚΤ από το  1987 και εξυπηρετεί  περισσότερες από  2.500 βιβλιοθήκες, μουσεία,  αρχεία και άλλους οργανισμούς.

 
   Το openABEKT είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και
λειτουργιών βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά, όπως περιβάλλον ενιαίας πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο που διατίθεται σε openABEKT (catalogue.openabekt.gr),  λειτουργίες  ολοκληρωμένης διαχείρισης  ψηφιακού και συμβατικού περιεχομένου, υποστήριξη ανάπτυξης  συνεργατικού καταλόγου,  την υποστήριξη υπηρεσιών διαδανεισμού, την ανοικτή διάθεση  του  Καταλόγου  της  βιβλιοθήκης,  την  ανάδειξη  των  οντοτήτων  και των σημασιολογικών διασυνδέσεων  του καταλόγου, κ.λπ.

Οργάνωση- επιμέλεια: Τσιακαρδώνη Μαρία (Σεπτέμβριος 2017)

Πως βρίσκεις ένα βιβλίο στην βιβλιοθήκη ;