Εγγραφές 2017- 2018

Αν επιθυμείτε τη φοίτηση του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων μας, παρακαλούμε όπως παραδώσετε τη δήλωση ενδιαφέροντος στη γραμματεία του Νηπιαγωγείου μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 και ταυτόχρονα παραλαμβάνετε τον φάκελο εγγραφής. 

 

Στη συνέχεια παραδίδετε τον φάκελο εγγραφής με συμπληρωμένα όλα τα έντυπα στη Γραμματεία του Νηπιαγωγείου από Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 μέχρι Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.

 

Ακόμα, σας προσκαλούμε στην «Ανοιχτή Ημέρα Γνωριμίας» το Σάββατο 6 Μαΐου  2017 και ώρα 10:00-12:00. Ειδικά για εκείνη την ημέρα έχει σχεδιαστεί από τις εκπαιδευτικούς ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό δίωρο για τα παιδιά σας.

 

Σημαντικές ημερομηνίες 

                         1-10 Μαρτίου              Δηλώσεις ενδιαφέροντος για Νηπιαγωγείο

                                   6 Μαΐου              Ανοιχτή ημέρα γνωριμίας

                            1-15 Ιουνίου              Εγγραφές

                                 Οι μαθητές κατανέμονται στα τμήματα ως εξής:

                                             Τμήμα                  Έτος γέννησης

                                          Προνήπια                     2013

                                             Νήπια                         2012

  • Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

  • Προεγγραφές για το σχολικό έτος 2018 – 2019 δεν γίνονται.

Δήλωση Ενδιαφέροντος