Φοράνε τη στολή τους και παίρνουν μια γεύση

από το εργοστάσιο σοκολάτας!

Ψηλαφίζουν τα αγάλματα στο Μουσείο Αφής!

Μαθαίνουν για τα ηφαίστεια και τον ορυκτ
Μαθαίνουν για τα ηφαίστεια και τον ορυκτ
Μαθαίνουν για τα ηφαίστεια και τον ορυκτ
Μαθαίνουν για τα ηφαίστεια και τον ορυκτ

Μαθαίνουν για τα ηφαίστεια και τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας!

79488-OGEYIW-841.png