Το Λυκείο μας έχει ως στόχο την εξέλιξη των μαθητών μας, τόσο σε ηθικό επίπεδο με την καλλιέργεια της αγάπης στην Εκκλησία και την Πατρίδα, όσο και σε επιστημονικό.

Τα ολιγομελή τμήματα συνδυασμένα με το ενδιαφέρον και τη δυναμικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, εξασφαλίζουν στους μαθητές τα εφόδια για την βέλτιστη προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη.

Το φιλικό και υποστηρικτικό κλίμα και η προσωποποιημένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή διδασκαλία, αποτελούν πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την επίτευξη κάθε στόχου των μαθητών μας.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

Λύκειο