2017-2018

Διακριθείς:

Δούκογλου Φίλιππος-Ιωάννης

Διακριθέντες:

Παναγιωτάκη Πολυξένη-Ελένη

Πούτου Εμμέλεια

Σταυρόπουλος Σταύρος

Τσαντήλας Στέφανος

Φωτίου Κωνσταντίνος

Παπαδημητράκης Φανούριος

Παπακαμμένος Χριστόφορος

Τσελίκας Αγαμέμνων

Ράπτης Πέτρος

Τσαντήλας Νικόλαος

Δούκογλου Φίλιππος-Ιωάννης

Διακριθέντες:

Τσαντήλας Νικόλαος

Δούκογλου Φίλιππος-Ιωάννης

Διακριθέντες:

Ε' τάξη:

Τσαντήλας Νικόλαος

Μακρή Ελένη

Στ' τάξη:

Παπαδάκης Ιωάννης

Δούκογλου Φίλιππος-Ιωάννης