Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου Ι.Ν.Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Βριλησσίων ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση καθιστώντας την ως βασικό σκοπό.

Επιδίωξή μας είναι η ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης διευρύνοντας τα ενδιαφέροντα του. Διοχετεύουμε την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, την έκφραση και τη δημιουργικότητα στο παιχνίδι, το τραγούδι, το χορό, το θέατρο, τις ζωγραφιές, την άθληση και σταδιακά στη μάθηση. Βάζουμε τα θεμέλια και καθορίζουμε τους στόχους για ένα σχολείο ζεστό και ανθρώπινο, ποιοτικό και πολύπλευρο, ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις και στην καινοτομία.

 

 

Στόχοι μας είναι:

  • Η σωστή χωροταξική διαμόρφωση και οργάνωση του χώρου με βάση τη παιδοκεντρική κατεύθυνση αφού το παιχνίδι είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλο το πρόγραμμα.

  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη μαθητών με σεβασμό στη προσωπικότητά τους και γνώμονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

  • Η συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού και η εξοικείωσή του με το νέο κοινωνικό σύνολο και η αποδοχή κανόνων συμπεριφοράς.

  • Η ανάδειξη του συλλογικού πνεύματος και η αλληλεγγύη που καλλιεργούν οι μαθητές μέσα από τα πολιτιστικά δρώμενα, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα δημιουργικά εργαστήρια, τις ομαδικές δραστηριότητες και τη βιωματική εκπαίδευση.

  • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που άπτονται της αειφορίας.

  • Η ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού που θα τους επιτρέψουν να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα, που αντλούν από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

  • Η ανακάλυψη νέων τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης μέσω της αισθητικής παιδείας, όπως είναι ο χορός, η μουσική, τα εικαστικά και το θεατρικό παιχνίδι.

  • Η σωματική διάπλαση αφού έτσι δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να γνωρίσει το σώμα του και τις δυνατότητές του, να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις του, να εναρμονίζεται με το ρυθμό και τη μουσική.

  • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Οικογένεια και το Σχολείο.

  • Η ποιοτική και ουσιαστική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.